Menu

ASIA PACIFIC BODYBUILDING CHAMPIONSHIPS

08 ส.ค. 2562

ASIA PACIFIC BODYBUILDING CHAMPIONSHIPS

การแข่งขันกีฬาเพาะกาย ชิงแชมป์ เอเชีย-แปซิฟิค

17-18 สิงหาคม 2562

ณ ลานไนน์สแควร์

 

 

กิจกรรมและประเภทการแข่งขัน

1.การแข่งขันโมเดลฟิลิคหญิง มี 2 รุ่นความสูง คือ

 • รุ่นความสูงไม่เกิน 160 ซม.

 • รุ่นความสูงเกิน 160 ซม.

2. การแข่งขันสปอร์ตฟิลิคชาย มี 3 รุ่น ความสูง คือ

 • รุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม. -100 = น้ำหนักตัว

 • รุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม. -100 = น้ำหนักตัว

 • รุ่นความสูงเเกิน 175 ซม. -100 = น้ำหนักตัว

3.การแข่งขันเพาะกายแอธเลติคฟิลิคชายมี 3 รุ่น ความสูง คือ

 • รุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม. -100 = + 2 กก.

 • รุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม. -100 = + 3 กก.

 • รุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม. -100 = + 4 กก.

4.การแข่งขันโมเดลฟิลิคหญิง รุ่นมาสเตอร์ อายุ 30 ปีขึ้นไป OPEN

5.การแข่งขันโมเดลฟิลิคหญิง ระดับอุดมศึกษา (อายุไม่เกิน 28 ปี) OPEN

6. การแข่งขันเพาะกายชายมี 6 รุ่น คือ

 • รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กิโลกรัม

 • รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กิโลกรัม

 • รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กิโลกรัม

 • รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กิโลกรัม

 • รุ่นน้ำหนักเกิน 80 กิโลกรัม

 • รุ่นมาสเตอร์อายุเกิน 45 ปีขึ้นไป

7. การแข่งขัน FITNESS PHYSIQUE ชาย มี 1 รุ่นทั่วไป OPEN

8. การแข่งขัน FITNESS PHYSIQUE หญิง มี 1 รุ่นทั่วไป OPEN

 

รางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขันในแต่ละรุ่น

 • รางวัลชนะเลิศ เงินสนับสนุน 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตร

 • รางวัลรองชนะเลิศอะนดับ 1 เงินสนับสนุน 8,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตร

 • รางวัลรองชนะเลิศอะนดับ 2 เงินสนับสนุน 6,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตร

 • รางวัลรองชนะเลิศอะนดับ 3 เงินสนับสนุน 4,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตร

 • รางวัลรองชนะเลิศอะนดับ 4 เงินสนับสนุน 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตร

 

 

กำหนดการ

 • วันเสาร์ ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2562

 

09.30-10.30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

- ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

 

10.30-11.30 น. ประชุมชี้แจงกติกาแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

- ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงแบ่งรุ่นการแข่งขัน

 

11.30-12.30 น. เตรียมความพร้อมของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

 

13.00 น. รอบคัดเลือก

 1. เพาะกายชายรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก.
 2. เพาะกายชายรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.
 3. เพาะกายชายรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก.
 4. เพาะกายชายรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กก.
 5. เพาะกายชายรุ่นน้ำหนักเกิน 80 กก. ขึ้นไป
 6. โมเดลฟิลิคหญิงรุ่นความสูงไม่เกิน 160 ซม.
 7. โมเดลฟิลิคหญิงรุ่นความสูงเกิน 160 ซม.
 8. โมเดลฟิลิคหญิงระดับอุดมศึกษา
 9. โมเดลฟิลิคหญิงรุ่นมาสเตอร์อายุ 30 ปีขึ้นไป

 

17.00 น. รอบชิงชนะเลิศ

 1. เพาะกายชายรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก.
 2. เพาะกายชายรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.
 3. เพาะกายชายรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก.
 4. เพาะกายชายรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กก.
 5. เพาะกายชายรุ่นน้ำหนักเกิน 80 กก. ขึ้นไป
 6. โมเดลฟิลิคหญิงรุ่นความสูงไม่เกิน 160 ซม.
 7. โมเดลฟิลิคหญิงรุ่นความสูงเกิน 160 ซม.
 8. โมเดลฟิลิคหญิงระดับอุดมศึกษา
 9. โมเดลฟิลิคหญิงรุ่นมาสเตอร์อายุ 30 ปีขึ้นไป

 

 • วันอาทิตย์ ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2562

09.30-10.30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

- ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

 

10.30-11.30 น. ประชุมชี้แจงกติกาแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

- ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงแบ่งรุ่นการแข่งขัน

 

11.30-12.30 น. เตรียมความพร้อมของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

 

13.00 น. รอบคัดเลือก

 1. เพาะกายชายรุ่นมาสเตอร์อายุ 45 ปีขึ้นไป
 2. Finess Physique ชาย รุ่นทั่วไป OPEN
 3. Finess Physique หญิง รุ่นทั่วไป OPEN
 4. แอธเลติคฟิสิคชายรุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม.-100 = + 2 กก.
 5. แอธเลติคฟิสิคชายรุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม. -100 = + 3 กก
 6. แอธเลติคฟิสิคชายรุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม. -100 = + 4 กก.
 7. สปอร์ตฟิลิคชายรุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม. -100 = น้ำหนักตัว
 8. สปอร์ตฟิลิคชายรุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม. -100 = น้ำหนักตัว
 9. สปอร์ตฟิลิคชายรุ่นความสูงเเกิน 175 ซม. -100 = น้ำหนักตัว

 

17.00 น. รอบชิงชนะเลิศ

 1. เพาะกายชายรุ่นมาสเตอร์อายุ 45 ปีขึ้นไป
 2. Finess Physique ชาย รุ่นทั่วไป OPEN
 3. Finess Physique หญิง รุ่นทั่วไป OPEN
 4. แอธเลติคฟิสิคชายรุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม.-100 = + 2 กก.
 5. แอธเลติคฟิสิคชายรุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม. -100 = + 3 กก
 6. แอธเลติคฟิสิคชายรุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม. -100 = + 4 กก.
 7. สปอร์ตฟิลิคชายรุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม. -100 = น้ำหนักตัว
 8. สปอร์ตฟิลิคชายรุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม. -100 = น้ำหนักตัว
 9. สปอร์ตฟิลิคชายรุ่นความสูงเเกิน 175 ซม. -100 = น้ำหนักตัว

20.00 น. เสร็จสิ้นการแข่งขัน

 

SHARE
อัลบั้มภาพ
© 2018 THE NINE CENTER RAMA 9. ALL RIGHT RESERVED