Menu

Sunny Day Special 2019

15 พ.ค. 2562

ซัมเมอร์นี้ มาช้อปรับหน้าร้อนกันที่ศูนย์การค้า เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 กับแคมเปญ

THE NINE CENTER : SUNNY'S DAY SPECIAL 2019

15 พ.ค. – 14 มิ.ย. 62

 

 

Sunny Day Special 2019

ช้อปครบ 700 บาทขึ้นไป* รับฟรี TIPCO GIFT SET 1 เซต (ขนาด 200 ml. จำนวน 2 กล่อง)

       จำกัด 1,040 เซต ตลอดรายการ

ช้อปครบ 4,000 บาทขึ้นไป* รับฟรี กระเป๋า SUNNY TOTE 1 ใบ (มูลค่า 490 บาท)

    พิเศษ! สมาชิก MBK APPLICATION / สมาชิกบัตรเครดิตธนชาตและบัตรเครดิตนครหลวงไทย /  สมาชิกบัตรเครดิต KTC ช้อปเพียง 3,500 บาท (จำกัด 1,000 ใบ ตลอดรายการ)

 

* จำกัดการแลกรับ 1 สิทธิ์ / ท่าน / ของสมนาคุณ / วัน

** รวบรวมใบเสร็จจากร้านค้าภายในศูนย์ ฯ ได้ไม่เกิน 5 ใบเสร็จ/ ท่าน/ วัน ภายในวันเดียวกัน (จากร้านเดียวกันไม่เกิน 2 ใบเสร็จ) พร้อมแสดงบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง

 

เงื่อนไขการแลกรับของสมนาคุณ                                                                      การแลกรับของสมนาคุณต่างๆ สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตนเองเท่านั้น หรือ กรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและบัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบอำนาจมาแสดงเพื่อรับสิทธิ์แลกของสมนาคุณ

เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัล คือ ใบเสร็จอย่างย่อ, ใบกำกับภาษีที่มีที่อยู่ร้านค้า เลขประจำตัว ผู้เสียภาษี ที่ถูกต้องตามกฎหมายจากร้านค้าตามที่กำหนด และใบเสร็จรับเงินสดที่ระบุตราประทับร้านค้าสถานที่ตั้งของศูนย์การค้า+บัตรประชาชน และบัตรเครดิต+เซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)

• กรณีซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมามากกว่า 1 ใบ ไม่สามารถร่วมรายการได้

เจ้าของ/ พนักงานขายของร้านค้าเช่า หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายใดๆ ได้

ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของรางวัลให้กับผู้ที่มีเงื่อนไขครบตามกำหนดก่อน หรือจนกว่าของรางวัล จะหมด

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดแลกรับของสมนาคุณ บริเวณชั้น 1 ลานเวสต์วิลเลจ ตั้งแต่เวลา 10:00 – 22:00 น.

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ยกเว้น การสะสมยอดใบเสร็จจากการใช้จ่ายดังนี้ การจองสินค้าที่ยังไม่มีการ จ่ายมัดจำจริง หรือ การจ่ายมัดจำที่สามารถคืนเงินได้, การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง , การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือ ซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน, ค่าประกันชีวิต, ค่าน้ำ, ค่าไฟ, ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น, การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์, การชำระสินค้าด้วยบัตรกำนัลเงินสดของร้านค้าหรือบัตรกำนัลใดๆ, การแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange)

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล / สิทธิประโยชน์ต่างๆและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายร้านค้าเช่า

 

 

 

 

SHARE
อัลบั้มภาพ
© 2018 THE NINE CENTER RAMA 9. ALL RIGHT RESERVED