Menu

ข้าวมาบุญครอง

Shopping

ข้าวถุงรายแรกแห่งประเทศไทย ที่ส่งมอบสิ่งๆ ให้กับผู้บริโภคสะอาดทุกถุง หุงขึ้นหม้อ อิ่มอุ่นทุกครอบครัว ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ข้าวมาบุญครอง” ด้วยโรงงานที่ใหญ่ และทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย ทำให้ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน สากล ISO 9001, ด้านระบบประกันคุณภาพ, ด้านความปลอดภัยของอาหาร (HACCP),ด้านระบบการจัดการและควบคุมการผลิตอาหารให้ปลอดภัย (GMP)  ยืนยันถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ข้าวสารบรรจุถุง ไม่มีการปนเปื้อนสารเคมีตกค้างที่เป็นอันตราย

Floor
01
Room
K14
Open
Mon - Sun : 11:30 to 20:00 hrs.
Tel
09 0980 1821
FLOOR
1
© 2018 THE NINE CENTER RAMA 9. ALL RIGHT RESERVED