Menu

บางกอกเฟรม

Shopping

ผู้ผลิตกรอบรูปครบวงจร ทั้งงานออกแบบกราฟฟิก พิมพ์ภาพ เม้าท์กระดาษ เข้าเฟรมกรอบตั้งแต่กรอบไม้จริง กรอบพลาสติก กรอบอลูมิเนียม ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีบริการส่งสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ด้วยกำลังการผลิตสูงและทีมงานที่ละเอียดประณีต พิถีพิถัน งานกรอบรูปทุกชิ้นจึงรับประกันคุณภาพ พร้อมจำหน่ายกรอบรูปทุกชนิด และบริการงานพิมพ์อิงค์เจ็ท ผ้าใบ ไวนิล แคนวาส กระดาษพีพีโฟโต้ อัดรูปกระดาษโฟโต้

Floor
01
Room
D106
Open
Mon - Sun : 10:00 to 20.00 hrs.
Tel
0 2056 7871
FLOOR
1
© 2018 THE NINE CENTER RAMA 9. ALL RIGHT RESERVED