Menu

โดมิโน่พิซซ่า

Beer & Restaurant

ร้านพิซซ่าเล็กๆ ในอเมริกา กลับกลายเป็นร้านพิซซ่าที่มีสาขาไปทั่วโลก มีเมนูพิซซ่าหลากหลายหน้าที่สามารถเลือกความหนา บาง ของแป้ง และเครื่องเคราต่างๆ ที่โรยลงไปบนหน้าได้ นอกจากพิซซ่าแล้ว ยังมีเมนูของทานเคียงอีกมากมาย 

Floor
01
Room
H111-H112
Open
Mon - Sun : from 10:00 to 22:00 hrs.
Tel
0 2056 7854
FLOOR
1
© 2018 THE NINE CENTER RAMA 9. ALL RIGHT RESERVED